obsługa prawna spółek

Blog Firmowy

Obsługa prawna spółki – jakie usługi prawne wchodzą w jej skład?

obsługa prawna spółek

Obsługa prawna spółek to pojęcie bardzo szerokie. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi spółkę prędzej czy później będzie potrzebował wsparcia prawnika w zakresie obsługi prawnej. Samo prowadzenie spółki generuje sporo obowiązków formalnych, o których trzeba na bieżąco pamiętać. Tak naprawdę ta pomoc prawna rozpoczyna się już w momencie decyzji o założeniu spółki.[…]

Obsługa prawna spółki - na czym polega?

W zakres obsługi prawnej spółki wchodzą wszystkie etapy “życia” spółki, przez zakładanie spółki, bieżącą obsługę, po likwidację, restrukturyzację czy upadłość. Co więc dokładnie kryje się pod tym pojęciem? Poniżej przedstawiam Ci listę spraw, z którymi możesz udać się do radcy prawnego lub kancelarii. Nie jest to oczywiście lista kompletna ale na pewno da Ci obraz z czym możesz się mierzyć.   Jeśli prowadzisz spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Zakładanie spółki:

  1. wybór odpowiedniego rodzaju spółki,
  2. doradztwo w zakresie wkładów do spółki,
  3. przygotowanie projektu umowy spółki lub statutu,
  4. zgłoszenie spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  5. pomoc w zgłoszeniu spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
  6. pomoc przy założeniu konta bankowego,
  7. pomoc przy procesie wyrabiania kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  8. pomoc w kontaktach z urzędami np. Urzędem Skarbowym lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Bieżąca działalność spółki:

  1. przygotowywanie protokołów zgromadzeń wspólników,
  2. przygotowywanie protokołów walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  3. przygotowywanie protokołów z posiedzeń zarządów,
  4. przygotowywanie protokołów z posiedzeń rad nadzorczych,
  5. doradztwo w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego,
  6. spory korporacyjne pomiędzy wspólnikami,
  7. przygotowywanie i wdrożenie pracowniczych planów opcyjnych (ESOP),
  8. podział spółki,
  9. połączenia spółek,
  10. przejęcia spółek,
  11. przekształcenia spółek,
  12. reprezentacja sądowa w sporach,
  13. tworzenie umów z klientami i pracownikami,
  14. przygotowywanie porozumień pomiędzy wspólnikami (founders agreement),
  15. dochodzenie wierzytelności,
  16. ochrona własności intelektualnej,
  17. wdrożenia procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML/CFT),
  18. wdrożenia procedur związanych z ochroną danych osobowych (RODO),
  19. reprezentacja przed organami administracji publicznej.

Pozostałe:

  1. pomoc prawna w likwidacji spółki,
  2. pomoc prawna w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego spółki,
  3. pomoc prawna w restrukturyzacji spółki.

Obsługa prawna spółek - Kancelaria Linke Kulicki

Prawnicy Kancelarii Linke Kulicki od lat wspierają przedsiębiorców, a prawo spółek stanowi jeden z głównych obszarów jej działania. Chętnie udzielimy niezbędnej pomocy. Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego, który znajdziesz na dole strony.

e-mail: sekretariat@linkekulicki.pl
tel. +48 789 178 462⟨⟨ Powrót