06.05.2022

Regulamin zarządu spółki z o.o.

Powszechną praktyką w obrocie gospodarczym jest przyjmowanie w spółkach dokumentów regulujących ich wewnętrzne funkcjonowanie. Jednym z najważniejszych dokumentów wewnętrznych jest […]

06.12.2021

Compliance w rekomendacji H

W kwietniu 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Jest to zbiór[…]