Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

Blog Firmowy

Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, szczególnie tych z rozbudowana strukturą lub takich, w których zarząd jest często niedostępny, popularnym rozwiązaniem jest powołanie prokurenta, czy to samoistnego czy też prokurenta działającego w oparciu o prokurę łączną. Zasadniczo, powołanie prokurenta wymaga uchwały wszystkich członków zarządu. Zazwyczaj jednak, przychodzi moment, w którym takiego prokurenta trzeba odwołać, chociażby z tego powodu, że prokurent chce zwyczajnie odejść z pracy. Jak to poprawnie zrobić? […]

Odwołanie prokurenta przez zarząd

W przypadku zarządu jednoosobowego nie ma wątpliwości. Prokurenta może odwołać ten jedyny członek zarządu samodzielnie. Co jednak w przypadku gdy zarząd nie jest jednoosobowy? W przeciwieństwie do powołania prokurenta - które wymaga zgody wszystkich członków zarządu - odwołać prokurenta może każdy członek zarządu osobowego samodzielnie. Wynika to wprost z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 208 § 7 stanowi, że odwołać prokurę może każdy członek zarządu. Nie ma przy tym znaczenia sposób wcześniejszego udzielenia prokury i sposób reprezentacji spółki w ramach zarządu. Co ważne, umowa spółki może zawierać inne postanowienia w tym względzie i pozycję pojedynczego członka zarządu osłabiać, np. poprzez wskazanie, że odwołać prokurę może dwóch członków zarządu, czy że prokurę mogą odwołać jedynie wszyscy członkowie zarządu.

Zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców

Odwołanie prokury powinno przybrać formę dokumentu, z uwagi na to, że następnie taki dokument należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązkiem zarządu sp. z o.o. jest każdorazowe rejestrowanie zmian w spółce, które są ujawniane w rejestrze przedsiębiorców. Jedną z takich zmian jest powołanie i odwołanie prokurenta. Dokument taki nie musi zawierać jakiegokolwiek uzasadnienia.

Wpis odwołania prokurenta, czyli wykreślenie prokurenta z KRS, ma charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że odwołanie prokurenta jest skuteczne od momentu podjęcia decyzji przez członka zarządu lub zarząd, a wpis w rejestrze jedynie potwierdza podjętą decyzję. Wniosek o wykreślenie powinien zostać złożony w terminie 7 dni od momentu podjęcia decyzji o odwołaniu prokurenta.

Odwołanie prokury a umowa z prokurentem

Częstą sytuacją jest, że prokurent jest jednocześnie pracownikiem spółki, jej współpracownikiem, zleceniobiorcą lub wykonawcą dzieła na rzecz spółki. Należy w takiej sytuacji pamiętać, że odwołanie prokury w żadnym wypadku nie jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem stosunku umownego łączącego takiego prokurenta ze spółką.

Jeżeli więc prokurent jest równocześnie stroną umowy o pracę, umowy współpracy (b2b), umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia lub umowy b2b, i spółka chce zakończyć także taki stosunek umowy to musi to zrobić zgodnie z postanowieniami tych umów.

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli po przeczytaniu artykułu masz wątpliwości co do tego, jak odwołać prokurenta w spółce z o.o., zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy niezbędnej pomocy. Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego, który znajdziesz na dole strony.⟨⟨ Powrót