Oświadczenie członków zarządu

Blog Firmowy

Oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego

Oświadczenie członków zarządu

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest nie tylko organem spółki, który odpowiedzialny jest za prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie jej wobec osób trzecich, ale także odpowiedzialny jest za dopełnianie różnego rodzaju formalności względem sądu rejestrowego (KRS). Jedną z takich formalności jest składanie oświadczenia - kiedy zajdzie taka konieczność - w zakresie tego, że wszyscy wspólnicy wnieśli wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki.[…]

Jak złożyć oświadczenie zarządu o pokryciu kapitału zakładowego?

Do złożenia oświadczenia o wniesieniu wkładów zarząd spółki jest zobowiązany w dwóch przypadkach. Po pierwsze w sytuacji gdy spółka jest rejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, tj. zarząd składa do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zarejestrowanie spółki. Drugą sytuacją jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Takie podwyższenie - czy to przez emisję nowych udziałów, czy też poprzez zmianę wartości nominalnej udziałów - związane jest zawsze z wniesieniem wkładów przez wspólników, którzy są beneficjentami tego podwyższenia. Mogą to być dotychczasowi wspólnicy spółki lub też zupełnie nowe osoby/podmioty przystępujące do niej.

Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy

Zgodnie z art 167 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych do wniosku o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców KRS zarząd spółki musi dołączyć oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników. Podobna zasada znajduje zastosowanie przy składaniu wniosków o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Co ważne, oświadczenie o wniesieniu wkładów musi podpisać każdy członek zarządu. Nie wystarczy w tym przypadku podpisanie zgodnie z zasadami reprezentacji, tj. np. przez jednego członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w sytuacji gdy zarząd jest wieloosobowy. Złożenie oświadczenia znajduje swoje odzwierciedlenie w odpisie z rejestru przedsiębiorców. Sąd rejestrowy w rubryce 8 wskazuje czy kapitał został czy też nie został pokryty.

Odpowiedzialność członków zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń

Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za brak zgłoszenia lub za zgłoszenie fałszywych danych do rejestru przedsiębiorców w zakresie wniesienia wkładów. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych Jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli po przeczytaniu naszego artykułu, chciałbyś uzyskać wsparcie prawne naszej kancelarii, skontaktuj się z nami, poprzez wypełnienie poniższego formularza kontaktowego. Prawnicy Kancelarii Linke Kulicki od lat wspierają przedsiębiorców, a obsługa prawna spółek i prawo spółek stanowi jeden z głównych obszarów naszego działania.

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.⟨⟨ Powrót