AML

Blog Firmowy

Pranie brudnych pieniędzy, etapy i przeciwdziałanie praniu pieniędzy

AML

Pranie brudnych pieniędzy jest procesem, w którym dochody uzyskane z działalności przestępczej są mieszane z funduszami legalnymi albo są przekształcane na dochody legalne[…]

Co to jest pranie brudnych pieniędzy?

Pranie brudnych pieniędzy jest procesem, w którym dochody uzyskane z działalności przestępczej są mieszane z funduszami legalnymi albo są przekształcane na dochody legalne. Każde użycie pieniędzy może służyć ich wypraniu. Celem prania brudnych pieniędzy jest nadanie ,,legalnego” charakteru funduszom pochodzącym z działalności przestępczej i oczywiście zatarcie wszystkich śladów tego procederu.

Etapy prania brudnych pieniędzy

W przypadku prania brudnych pieniędzy, mamy do czynienia z procesem, który dzieli się na trzy główne etapy. Poprzedza je zazwyczaj przygotowanie często polegające na zmianie lokalizacji kapitału, czyli na przykład przewiezienie pieniędzy z jednego kraju do drugiego, przemyt, czy też inwestycja w dobra luksusowe a następnie przewiezienie ich do innego państwa i spieniężenie.

1. Faza pierwsza umiejscowienie lub lokowanie

W tej fazie brudne pieniądze są wprowadzane do systemu finansowego – najczęściej poprzez dokonanie wpłaty na konto bankowe. W tej fazie wykorzystuje się metody pozwalające na obejście kontroli bankowych takich jak:

  1. structuring – czyli dokonywanie niewielkich wpłat poniżej progu rejestracji;
  2. smurfing – dokonywanie małych wpłat przez wiele osób trzecich czyli smurfów;
  3. refining – polegający na wymianie walut przez podstawione osoby w wysokościach niepodlegających rejestracji;
  4. blending – polegający na mieszaniu brudnych pieniędzy z czystymi.

Dlaczego restauracje są idealnym miejscem do prania brudnych pieniędzy?

Restauracje są podmiotami, w których ciężko jest określić charakter przepływów gotówki przez co stanowią idealne miejsce do blendingu pieniędzy. Ze względu na dużą marżę na sprzedawanych tam produktach, udowodnienie komuś, że zarobił ,,za dużo” jest bardzo trudne. Do prania brudnych pieniędzy często wykorzystywane są również inne przedsiębiorstwa świadczące usługi jak na przykład hotele, kasyna, salony piękności i pralnie – czyli miejsce, w którym prawdopodobnie po raz pierwszy wyprano brudne pieniądze.

2. Faza druga layering czyli maskowanie

Faza druga layering czyli maskowanie
Faza ta polega na zatarciu wszystkich możliwych śladów prowadzących do prawdziwego źródła pieniędzy oraz ich właściciela. Polega najczęściej na wykonywaniu wielu transferów pieniędzy na różne konta w różnych bankach, korzystaniu z elektronicznych form przekazu pieniędzy, handlu złotem czy kamieniami szlachetnymi.

3. Faza trzecia integration czyli integracja

Polega na przywróceniu wypranych pieniędzy do systemu finansowego. W tej fazie tworzy się również dowody na legalność pochodzenia pieniędzy. Na tym etapie wykorzystywane są między innymi kredyty bankowe, fikcyjne sprzedaże, kasyna czy smurfing polegający na wypłacaniu przez wiele podstawionych osób małych kwot.

 

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (Anti-money laundering)

W Polsce pranie brudnych pieniędzy jest karane na podstawie art. 299 kodeksu karnego, który przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (a w przypadku działania w porozumieniu z innymi osobami, karę pozbawienia wolności od roku do lat 10). Instytucją powołaną do walki z praniem brudnych pieniędzy jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej, do którego zadań zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, należy między innymi badanie przebiegu podejrzanych transakcji, wstrzymanie transakcji lub przeprowadzenie blokady rachunku, rozstrzyganie w przedmiocie zwolnienia zamrożenia wartości majątkowych, udostępnianie i żądanie przekazania informacji o transakcjach, przekazywanie uprawnionym organom dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, inicjowanie i podejmowanie innych działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje, sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, współpraca z zagranicznymi instytucjami i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu oraz nakładanie kar pieniężnych.⟨⟨ Powrót