Blog Firmowy

Czy wspólnik spółki z o.o. musi płacić składki ZUS?

Składki ZUS w spółce z o.o. – czy wspólnicy w spółce z o.o. muszą je opłacać? Jednym z najczęstszych powodów wyboru przez przedsiębiorców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako formy prowadzenia działalności gospodarczej jest chęć uniknięcia konieczności płacenia składek ZUS. ,,Obejście ZUSu” stoi na podium razem z zagadnieniami związanymi z ograniczeniem odpowiedzialności oraz możliwością względnie łatwego rozporządzania udziałami w spółce. Czy to prawda, że wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi płacić ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, czyli potocznie zwanego ZUSu?[…]

Składki ZUS w spółce z o.o.

Niestety powyższej kwestii nie da się rozstrzygnąć zero-jedynkowo. To czy wspólnik spółki z o.o. będzie musiał płacić składki na ZUS zależy od tego czy jest jedynym wspólnikiem tej spółki czy też nie.

Składki ZUS jedynego wspólnika sp. z o.o. 2024

W przypadku gdy jesteś jedynym wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. posiadasz 100% udziałów spółki, musisz liczyć się z obowiązkiem opłacania ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Wynika to z tego, że przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych traktują jednoosobowe spółki z o.o. na równi z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, pomimo że spółki mają odrębną osobowość prawną.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 13) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne będące wspólnikami jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powstaje pytanie od kiedy taki wspólnik zobowiązany jest uiszczać składki na ubezpieczenia społeczne? Zgodnie z ustawą termin ten liczy się dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia udziałów w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w spółce. Co ważne, nie trzeba uiszczać składek za okres, w którym działalność spółki jest zawieszona.

Składki ZUS wspólnika wieloosobowej spółki z o.o 2024

W przypadku wspólników, którzy nie są jedynymi wspólnikami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj, posiadają mniej niż 100% udziałów spółki sytuacja jest o wiele prostsza. Nie są oni zobowiązani do pokrywania jakichkolwiek składek na ubezpieczenie zdrowotne czy też ubezpieczenia społeczne. W kontekście składek ZUS przepisy nie traktują takich wspólników jako przedsiębiorców, co w konsekwencji oznacza brak konieczności opłacania składek na ubezpieczenia.

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli po przeczytaniu artykułu masz wątpliwości co do tego, czy wspólnicy w spółce z o.o. muszą opłacać składki ZUS, zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy niezbędnej pomocy. Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego, który znajdziesz na dole strony.

e-mail: sekretariat@linkekulicki.pl
tel. +48 789 178 462⟨⟨ Powrót