Rezygnacja jedynego członka zarządu spółki

Blog Firmowy

Rezygnacja jedynego członka zarządu spółki z o.o.

Rezygnacja jedynego członka zarządu spółki

Jak zostało wspomniane w poprzednim wpisie, nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie w roku 2019, poprzez dodany § 6 w art. 202 KSH, wprowadziła nowe zasady w odniesieniu do rezygnacji jedynego członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rezygnacja jedynego członka zarządu jest nadal dopuszczalna, jednakże w takiej sytuacji, na członka zarządu zostały nałożone dodatkowe obowiązki.[…]

Sposób złożenia rezygnacji przez jedynego członka zarządu

W przypadku, w którym w wyniku rezygnacji członka zarządu, żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu powinien złożyć rezygnację wspólnikom.

Wspomniany art. 206 § 6 znajdzie zastosowanie nie tylko w przypadku złożenia rezygnacji przez jedynego wspólnika. Zastosowanie się do dodatkowych obowiązków będzie wymagane również w mało prawdopodobnej sytuacji, w której rezygnację składają jednocześnie wszyscy członkowie wieloosobowego zarządu.

Art. 206 § 6 nie znajdzie jednak zastosowania w sytuacji, w której w wyniku rezygnacji członka zarządu, skład zarządu spółki stałby się niezgodny z zapisami umowy spółki.

Wraz ze złożeniem rezygnacji, członek zarządu powinien zwołać zgromadzenie wspólników. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników wysyłane jest zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy spółki oraz Kodeksu spółek handlowych. Poza podstawowymi elementami, zaproszenie powinno zawierać oświadczenie o rezygnacji członka zarządu.

W odniesieniu do zwołania zgromadzenia wspólników na podstawie art. 202 § 6 KSH wyłączony został przepis art. 235 § 1 KSH, zgodnie z którym zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd. Dlatego też, rezygnujący jedyny członek zarządu zwołuje zgromadzenie wspólników samodzielnie, a w przypadku łącznej rezygnacji nie jest konieczne podejmowanie uchwały zarządu w przedmiocie zwołania zgromadzenia wspólników.

Skuteczność rezygnacji jedynego członka zarządu

Rezygnacja jedynego członka zarządu jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który rezygnujący członek zarządu zwołał zgromadzenie wspólników.

Nie jest przy tym istotne czy zgromadzenie wspólników powołało na zgromadzeniu nowego członka zarządu, ani nawet czy którykolwiek ze wspólników brał udział w zwołanym zgromadzeniu.

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli po przeczytaniu naszego artykułu, chciałbyś uzyskać wsparcie prawne naszej kancelarii, skontaktuj się z nami, poprzez wypełnienie poniższego formularza kontaktowego. Prawnicy Kancelarii Linke Kulicki od lat wspierają przedsiębiorców, a obsługa prawna spółek i prawo spółek stanowi jeden z głównych obszarów naszego działania. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.⟨⟨ Powrót