protokół zgromadzenia wspólników

Jak napisać protokół zgromadzenia wspólników spółki z o.o.?

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie określają formy w jakiej należy protokołować zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za wyjątkiem wymogu formy aktu notarialnego. W orzecznictwie przeważa pogląd, że niezachowanie formy pisemnej...czytaj więcej...
nowelizacja KSH 2022

Nowelizacja KSH – Protokołowanie uchwał organów spółki z o.o.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie w dniu 13 października 2022 r., poza szeroko komentowanymi przepisami dotyczącymi grup […]czytaj więcej...

Czy wspólnik spółki z o.o. musi płacić składki ZUS?

Składki ZUS w spółce z o.o. – czy wspólnicy w spółce z o.o. muszą je opłacać? Jednym z najczęstszych powodów […]czytaj więcej...
Sprawozdanie zarządu spółki

Sprawozdanie zarządu spółki z o.o. z działalności

Sprawozdanie zarządu spółki z o.o. z działalności służy podsumowaniu działań osoby prawnej w danym roku obrotowym. Dostarcza też informacji na […]czytaj więcej...
Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, szczególnie tych z rozbudowana strukturą lub takich, w których zarząd jest często niedostępny, popularnym rozwiązaniem […]czytaj więcej...

Autor bloga

jan linke
Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu Kancelarii Linke Kulicki, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance).

W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A.

Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. Członek zespołu eksperckiego ds. zwiększania efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Współautor przepisów KSH usprawniających zdalne posiedzenia organów spółek kapitałowych, które weszły w życie wraz z tzw. pierwszą „tarczą” podczas pandemii COVID-19. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.