protokół zgromadzenia wspólników

Jak napisać protokół zgromadzenia wspólników spółki z o.o.?

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie określają formy w jakiej należy protokołować zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za wyjątkiem wymogu formy aktu notarialnego. W orzecznictwie przeważa pogląd, że niezachowanie formy pisemnej...czytaj więcej...
Absolutorium dla zarządu w spółce z o.o.

Absolutorium dla zarządu w spółce z o.o. – czym jest i kiedy się go udziela?

Spółki kapitałowe działają w obrocie za pośrednictwem swoich organów. Po zakończeniu każdego roku obrotowego praca członków tych organów podlega ocenie […]czytaj więcej...
Jednoosobowa spółka z o.o.

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być jednoosobowa?

Spółki najczęściej kojarzą się ze strukturami, które składają się z dwóch lub więcej wspólników. Jednak często przedsiębiorcy zadają pytania czy […]czytaj więcej...
Zobowiązania dwukrotnie przewyższające wysokość kapitału zakładowego

Zobowiązania spółki dwukrotnie przewyższające wysokość kapitału zakładowego

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych to zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje spółkę w relacjach z osobami trzecimi i prowadzi […]czytaj więcej...
zawieszenie działalności spółki z o.o.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności spółki z o.o.?

W ramach bloga Biuro Zarządu zajmowaliśmy się już tematyką zawieszenia oraz wznowienia działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. Tematem dzisiejszego […]czytaj więcej...

Autor bloga

jan linke
Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu Kancelarii Linke Kulicki, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance).

W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A.

Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.