protokół zgromadzenia wspólników

Jak napisać protokół zgromadzenia wspólników spółki z o.o.?

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie określają formy w jakiej należy protokołować zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za wyjątkiem wymogu formy aktu notarialnego. W orzecznictwie przeważa pogląd, że niezachowanie formy pisemnej...czytaj więcej...
rekomendacja h

Compliance w rekomendacji H

W kwietniu 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach. Jest to zbiór[…]czytaj więcej...
Biuro zarządu

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co to jest?

CRBR jest rejestrem gromadzącym dane o beneficjentach rzeczywistych. Jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego. Celem CRBR jest[…]czytaj więcej...
compliance

Compliance – co to jest? Czy muszę mieć compliance w firmie?

Ciężko znaleźć jedną definicję Compliance. Można z pewnością powiedzieć, że jest to funkcja zgodności z przepisami, komórka lub departament w […]czytaj więcej...
krs online

Jak zgłaszać wnioski do KRS przez Portal Rejestrów Sądowych?

Od 1 lipca 2021 r. weszła w życie istotna zmiana która dotyczy każdej spółki prowadzącej działalność gospodarczą na terenie Polski[…] czytaj więcej...

Autor bloga

jan linke
Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu Kancelarii Linke Kulicki, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance).

W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A. Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. Członek zespołu eksperckiego ds. zwiększania efektywności rad nadzorczych w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Współautor przepisów KSH usprawniających zdalne posiedzenia organów spółek kapitałowych, które weszły w życie wraz z tzw. pierwszą „tarczą” podczas pandemii COVID-19. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.