protokół zgromadzenia wspólników

Jak napisać protokół zgromadzenia wspólników spółki z o.o.?

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie określają formy w jakiej należy protokołować zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za wyjątkiem wymogu formy aktu notarialnego. W orzecznictwie przeważa pogląd, że niezachowanie formy pisemnej...czytaj więcej...
Odpowiedzialność prokurenta a odpowiedzialność członka zarządu

Odpowiedzialność prokurenta i odpowiedzialność członka zarządu

Może się wydawać, że zajmowanie stanowiska członka zarządu w spółce z o.o. to same zalety. Choć jednak rzeczywiście w ślad […]czytaj więcej...
protokół z posiedzenia zarządu

Jak napisać protokół z posiedzenia zarządu spółki z o.o.?

Protokół z posiedzenia zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma spore znaczenie w organizacji pracy spółki[…] czytaj więcej...
Zawieszenie spółki z o.o.

Zawieszenie oraz wznowienie działalności spółki z o.o.

W trakcie funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą mieć miejsce sytuacje, w których prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę może okazać […]czytaj więcej...

Czy wspólnik spółki z o.o. musi płacić składki ZUS?

Składki ZUS w spółce z o.o. – czy wspólnicy w spółce z o.o. muszą je opłacać? Jednym z najczęstszych powodów […]czytaj więcej...

Autor bloga

jan linke
Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu Kancelarii Linke Kulicki, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance).

W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A.

Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.