14.04.2023

Rezygnacja członka zarządu

Zgodnie z art. 202 § 4 Kodeksu spółek handlowych, poza sytuacjami związanymi z zakończeniem kadencji członka zarządu, mandat członka zarządu […]